Een aansprekend verhaal

Tell compelling stories to move people!

Een aansprekend verhaal. De ondernemer heeft het nodig om investeerders te trekken. De directeur om iedereen achter de visie te krijgen. De manager om de medewerkers te motiveren. De verkoper om klanten te binden. Het individu om met anderen te delen.

Dream no small dreams for they have no power to move the hearts of men – Goethe

Mensen bind je door een aansprekend verhaal te vertellen, die ze raakt en daardoor in beweging brengt. Verhalen hebben het vermogen te inspireren, motiveren, bezielen en mobiliseren. Maar hoe kom je tot een aansprekend verhaal?

Een bijzondere vorm van communiceren

Het doel van communicatie loopt uiteen van informeren tot involveren. Bij informeren staan vooral feiten en ratio centraal. Bij involveren vooral betekenis en gevoel. De toehoorder geeft betekenis aan het verhaal, met emotie als bepalend element.

De vorm van communicatie loopt uiteen van passief naar actief gedrag van de ontvangers. Het kunnen “toehoorders” zijn, die passief de informatie opnemen, bijvoorbeeld door lezen en luisteren. Of co-creatoren, die actief deelnemen, meedenken en doen.

Presentaties, vaak gebruikmakend van de modernste audio visuele hulpmiddelen, zijn informerend en passief van karakter. Informatieve workshops zijn vooral informerend en actief. De deelnemers worden nadrukkelijk uitgenodigd actief deel te nemen.

Een “goed verhaal” is mobiliserend, doch passief van karakter. Mensen zijn geïnspireerd, maar veelal nog niet in beweging. Een aansprekend verhaal bereikt dat wel. Mensen zijn al tijdens het verhaal in beweging, te zien aan non-verbaal gedrag, zoals knikken en meeleven. Ze verbinden zich direct aan een authentiek, menselijk verhaal.

Wat is een aansprekend verhaal

De “toehoorder” bepaalt of het verhaal aansprekend is. Of het waarachtig en authentiek is. Of het klopt en juist is, waarbij niet per se feitelijkheid juistheid wordt bedoeld. Of het een gevoelige snaar raakt door beleving, gevoel en emotie.

Persoonlijke, goedvertelde verhalen, op basis van eigen ervaring, lopen de grootste kans daaraan te voldoen. Vaak zijn deze menselijke verhalen zeer herkenbaar. En bezitten als vanzelf bovengenoemde eigenschappen. Kijk hoe Steve Jobs het doet.

Wat is nodig voor je aansprekend verhaal

Een aansprekend verhaal is duidelijk, scherp en concreet. Waarin visie en ambitie zijn verwoord, vertaald in een waarachtig en werkelijk toekomstbeeld. Dat getuigt van durf. Moed komt ook tot uiting in kwetsbaar vertellen van persoonlijke verhalen.

Hoe kom je tot een aansprekend verhaal

Hierbij een paar tips om te komen tot een aansprekend verhaal.

 1. Ken je doelgroep en kernboodschappen
  Kruip in de huid van je “toehoorders” om te snappen wat ze bezighoudt en beweegt. Stem de inhoud en vorm van je verhaal daarop af. Sluit aan op hun beleving, maar biedt ook een ander perspectief.
 2. Maak je boodschap waarachtig en werkelijk
  Reis in de tijd en beschrijf vanuit een punt in de toekomst wat er is. Dit is sterker dan vanuit het nu vertellen wat er gaat of moet gebeuren. Maak je visie beeldend in alle facetten. Zodat het concreet, waarachtig en werkelijk wordt.
 3. Beschrijf de reis als spannend proces
  Evalueer de (toekomstige) reis. Beschrijf de mogelijkheden en krachten, die je hebt benut; uit jezelf en de omgeving. Deel hoe je de onvermijdelijke problemen overwon, want het ging niet vanzelf. Beschrijf de beren op de weg en de hordes die je nam. Hoe je uitdagingen het hoofd bood. En vooral hoe je overeind bleef, rationeel en emotioneel.
 4. Beschrijf betekenis en samenhang
  Geef aan hoe (toekomstige) prestaties betekenis hebben in het groter geheel. Bijvoorbeeld de continuïteit van de onderneming of je eigen groei. Vertel de bijdrage daaraan en de “logische” volgende stap vanuit die samenhang.
 5. Deel wat je voelt en ervaart
  Deel wat er met je gebeurt als je iets belangrijks realiseert. Niet alleen op het eind, maar ook tijdens de reis. Het is van belang je daarvan bewust te zijn. En te delen met je “toehoorders.” Het is een zichtbaar onderdeel van een elk aansprekend verhaal!
 6. Gebruik persoonlijke anekdotes
  Vul je verhaal met meer betekenis door gebruik van krachtige, persoonlijke anekdotes. Kies een drietal kernwoorden in je verhaal. Vertel bij elk een aansprekende anekdote, dat illustreert waarom je het zo belangrijk vindt.
 7. Zet aansprekende metaforen in
  Maak “abstracte” woorden begrijpelijk met veelzeggende beelden. Beelden zeggen meer dan woorden. Een voor iedereen herkenbaar voorbeeld van creativiteit kan veel meer zeggen dan een uitgebreide, woordelijke uitleg van het begrip.

Een aansprekend verhaal vergt omvorming van je “goed verhaal.” Moed om je persoonlijke verhalen in te brengen en te delen. En creativiteit met metaforen.

Aansprekend vertellen van je visie verhaal is echter ontzettend krachtig. En levert je heel veel op. Een aansprekende verteller word je natuurlijk vooral door het te doen! Veel plezier!

Lees ook:

Masterclass Vertel je Visie Verhaal

Share: