De inspirerende leider vertelt verhalen

Situaties vragen om jouw leiderschap

Herken je een van de volgende situaties?

 • Je bent net aangesteld als directeur / manager om een verandering te brengen. Een nieuwe wind door de organisatie. De medewerkers zien de bui al hangen. Er dreigt weerstand te ontstaan. Hoe win je hun vertrouwen?
 • Je onderneming doet het goed. Het zijn mooie cijfers. Toch lijkt er onderhuids iets te broeien. Er is veel onbegrip en wantrouwen. Mensen gaan hun eigen gang. Weten niet goed wat ze aan de ander hebben. Hoe zorg je voor een gemeenschappelijke basis (cultuur)?
 • Je organisatie is een beetje ingedut en dreigt te concurrentiestrijd op de markt te verliezen. Er is weinig bereidheid tot verandering: “het gaat toch goed genoeg!” Hoe inspireer je de organisatie in beweging te komen en de comfortzone te verlaten?

Deze situaties vragen om jouw leiderschap. Hoe inspireer je mensen? Hoe begeleid je medewerkers, teams en de organisatie als geheel door verandering? Hoe bereik je een doorbraak of transformatie?

Leid door storytelling

Storytelling helpt je in je belangrijkste taak als leider: mensen inspireren om in beweging te komen en (samen) het beste uit zichzelf te halen. Als onderdeel van de dagelijkse business of die belangrijke transformatie, zoals organisatieverandering en cultuurontwikkeling. Storytelling is een essentiële leiderschapscompetentie.

Met storytelling vergroot je het vertrouwen van mensen. In jou als leider en in elkaar. Vertel een aansprekend verhaal over de belangrijkste waarden achter je herkenbaar voorbeeldgedrag. Vertel uitdagende, inspirerende en verbindende toekomstverhalen. En vertel aannemelijke verhalen over samenwerking.

Als “Chief Storytelling Officer” ben je in staat om als leider:

 • Zelf het goede voorbeeld te geven wat betreft authentiek en constructief gedrag
 • De gemeenschappelijke basis te creëren (waarden, cultuur, etc.)
 • Je medewerkers te verbinden aan een gemeenschappelijke toekomst (visie, doelen, etc.)
 • Vertrouwen van medewerkers in jou als leider te vergroten

Tell leading stories …

Storytelling stelt je in staat om leidend te zijn door zelf leiderschap te (ver-)tonen. De kern van leiderschap is goed voorbeeldgedrag met grote consistentie in zijn, denken, uiten en doen. Het heeft meer te maken met gedrag dan met woorden. Zoals Gandhi zei: “Be the change you want to see in the world.”

Toon voorbeeldgedrag die herkend wordt als waarachtig en menselijk, met de kwetsbaarheid die daarbij hoort. Gedrag dat ook hoort bij grootse dingen bereiken. Vertel verhalen over de grootsheid, die mensen eigen is. Verhalen over voorbeeldgedrag die herkenbaar en daardoor aannemelijk zijn.

Tips voor leidende verhalen

Van belang is het doel van storytelling. Daarnaast begrip van de luisteraars en hun belevingswereld. En het vermogen om de meest passende verhalen te kiezen. Tenslotte, de keuze voor beste interactie-vorm.

 1. Bepaal het doel
  Verhalen ondersteunen een boodschap. Je kernboodschap is wat je in essentie wilt overbrengen op de “luisteraars.” Inhoudelijk, maar vooral het gevoel en de emotie daarachter. Wat wil je ze echt laten voelen en ervaren door je verhaal. We onthouden wat ons geraakt heeft.
 2. Wordt zelf luisteraar
  Verhalen kunnen de luisteraars “raken.” Van belang is dan ook ze goed te kennen. Kruip in de huid van je luisteraars om te weten wat ze belangrijk vinden. Wat ze aanspreekt. Om daarmee de geschikte verhalen en interactie-vormen te kiezen. Aan kinderen vertel je anders dan aan de board.
 3. Kies verrassende verhalen
  Verrassende verhalen verbinden. Een herkenbaar, menselijk en “waarachtig” verhaal biedt luisteraars mogelijkheden tot verbinding. Een verrassend verhaal biedt ze andere perspectieven en verdieping. Kies verhalen met een onverwachte twist en daardoor een andere uitkomst.
 4. Wees gewoon de verteller
  Doorleefde verhalen brengen de verteller in je naar boven. Dat zijn verhalen uit eigen ervaring of je eigen beleving van een ander verhaal. Je zit, letterlijk en figuurlijk, in je verhaal. Met gevoel en emotie. En door je eigen beleving laat je iets van jezelf zien. Luisteraars herkennen je authentiek verhaal.
 5. Kies passende interactie
  Goed vertelde verhalen komen aan. Ze zijn rijker dan geschreven verhalen. Je zit als verteller erin met een lach en een traan. Van belang is te vertellen op minimalistische, mensgerichte en menswaardige wijze. Maak gedoseerd gebruik van stilte, humor en emotie. Mensen voelen een spannend verhaal.
 6. Verbind verhalen en doel
  Verhalen staan vaak niet op zichzelf. In ondernemingen zijn ze ondersteunend aan een doel. Verbind de verhalen aan de doelen, door aan te geven hoe ze daarbij passen. Wat is de betekenis van het verhaal bijvoorbeeld voor de verandering waar wij voor staan? Wat is de kern?
 7. Geef een vervolg
  Verhalen roepen op tot actie. Je vertelt een verhaal omdat je iets wilt bereiken. Je luisteraars zijn wellicht geraakt door je verhaal en kernboodschap. Van belang is ze de gelegenheid te bieden er iets mee te doen. Direct of in de toekomst. En ze daarin te ondersteunen.


Tot slot
Durf het eens anders te doen. Ontwikkel je storytelling competentie en zet storytelling leadership in om jezelf en anderen te inspireren. Het levert veel op. Laat je inspireren …

Share: