De Crisis te Boven met een Veerkrachtig team

7 Stappen naar Veerkrachtiger Team

Crisis!

Elk team krijgt vroeg of laat te maken met onvoorspelbare ontwikkelingen. Door invloeden van buiten, zoals een financiële crisis. Door veranderingen in het team, zoals aanpassing van teamsamenstelling. Of door onverwachte tegenslag, zoals tegenvallende resultaten. De kans is groot, want de enige constante is de verandering!

Elk team raakt hierdoor in verwarring, uit het evenwicht en in een crisis. Het is daarop vaak niet voorbereid. Als team en individu weet men even niet wat te doen. Onverwachte verandering wordt vaak als bedreiging ervaren. Het team heeft tijd nodig om ermee om nieuw evenwicht te vinden. Rationeel en emotioneel. Collectief en individueel.

Het resultaat is een dip in teameffectiviteit. Het team doorloopt daarin de vier fasen van verwerking: ontkenning, woede, frustratie en aanvaarding. Maar ook elk teamlid afzonderlijk. Daar is tijd voor nodig.

Deze dip heeft een bepaalde diepte en duur. De aard van de tegenslag heeft invloed op beide, maar vooral op de diepte. Echter, diepte en duur worden vooral bepaald door het vermogen van het team en teamleden om met tegenslag om te gaan. Door de veerkracht!

De verwarring leidt vaak tot verstarring in het team. Het gevolg is dan vaak een diepe en langdurige dip in teameffectiviteit. Het team heeft veel tijd nodig en doorloopt als het ware alle fasen van een nieuw team: van forming, via storming en norming, naar performing. En komt er soms moeizaam uit.

Veerkrachtig door de dip

Een veerkrachtig team is snel weer effectief, omdat het de kunst verstaat tegenslagen te boven te komen. De diepte en duur van de dip zijn beperkt. Het team gaat sneller door de verwerkingsfasen. Het ontkent de tegenslag niet, maar teamleden gaan er “samen sterk” door heen. Ogenschijnlijk alsof de tegenslag geen invloed heeft gehad.

De “interne cohesie” van een veerkrachtig team is o.a. te herkennen aan een hoge mate van:

 • betrokkenheid en emotionele commitment van de teamleden
 • gezamenlijke, eenduidige en onderschreven visie en doelen
 • gedeelde waarden m.b.t. constructief en effectief gedrag
 • gerichtheid op ontwikkeling en innovatie
 • interne cohesie en aandacht voor individuele en wederzijdse ontwikkeling

Het gedrag van de teamleden is constructief van aard: meer dolfijn- dan karper-of haaigedrag. Kenmerkend is:

 • Nemen van eigen verantwoordelijkheid voor gezamenlijke doelstellingen
 • Handelen, ervaren en leren van voortschrijdend inzicht in het hier en nu
 • Waarderen van de inbreng en open staan voor behoeften van anderen
 • Samenwerken, constructief, waarbij ideeën en gedachten worden gedeeld
 • Nemen van eigen initiatief en bespreken van conflicten
 • Durven de gebaande paden te verlaten om nieuwe dingen uit te proberen
 • Uitkomen voor eigen onzekerheden en gevoelens, vanuit vertrouwen in anderen
 • Verbeteren en verder brengen van ideeën en samenwerking
 • Bereiken van best haalbare resultaat en gepast zorgen voor de details

7 Stappen

Een veerkrachtig team ontstaat niet zomaar, maar is “geoefend.” Het heeft crises doorgemaakt en geleerd met tegenslag om te gaan. Teamleden hebben met elkaar leren lezen en schrijven in crisis. Ze zijn al eerder diep gegaan en weten dus hoe ze er weer doorheen moeten. Collectief en individueel.

Een veerkrachtig team ziet een crisis zelfs als groeimogelijkheid. Het stelt hen in staat beter voorbereid te zijn op de volgende tegenslag. Hoe zorg je ervoor dat het team samen sterk door crises heen gaat.Hierbij 7 stappen naar een veerkrachtiger team.

 1. Onderken crisis-momenten
  Benoem je crises; persoonlijk, team of werk-gerelateerd. De momenten van pijn, tegenslag, stress, verlies, etc. Onderken de crises, die je -achteraf bekeken- sterker hebben gemaakt. Kies de belangrijkste.
 2. Leer over veerkracht
  Leer over je eigen veerkracht door te beschrijven hoe je crises te boven kwam. Hoe je daar zelf sterker uit gekomen bent. Deel in het team deze verhalen en leer van elkaar.
 3. Ontdek essenties
  Bespreek met elkaar de essenties van veerkracht. Wat is bepalend voor onze veerkracht. Wat hebben we als team gemeen. En wat is persoon-specifiek wat betreft veerkracht.
 4. Begrijp de waarde
  Creëer samen een toekomstbeeld als veerkrachtiger team. Stel samen vast hoe jullie dan als team samenwerken. En hoe jullie dan omgaan met een crisis. En wat het jullie en de omgeving oplevert.
 5. Stel een gedurfde ambitie
  Durf het aan om gezamenlijk een ambitie voor een veerkrachtiger team neer te zetten. En vertaal die ook door naar een gedurde ambitie voor jou als individu.
 6. Zet acties uit
  Zet acties uit om de ambitie waar te maken. Maak met elkaar duidelijke afspraken. Over hoe om te gaan met crises. Over hoe elkaar te helpen. Over het niet-vermijden, maar aangaan van conflicten in het team.
 7. Doe het anders
  Durf het anders te doen. Want als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Oefen door het anders te doen en leer daarvan. Ontwikkel veerkrachtige vaardigheden door te leren de “kleine” crises.

Vond je dit artikel “De Crisis te Boven, een Veerkrachtig team” nuttig? Deel het dan!

Share: